Psycho-log.eu - Psycholog Rodzinny Agnieszka Kostrzycka

Slider

 • Nowy slaid
 • Slaid 2
 • Slaid3
 • Slide 4

Logopedia

Terapia logopedyczna obejmuje  całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania (od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie). Do terapii używane są różnorodne, interesujące dla dziecka pomoce oraz nowoczesny program multimedialny eduSensus zapewniajacy urozmaicenie  i skuteczność terapii wad wymowy, zaburzeń słuchu i komunikacji.

Zakres świadczeń:

 • terapia logopedyczna dzieci z zespołem wad genetycznych
 • terapia rozwoju komunikacji dzieci ze spektrum autyzmu   
 • terapia opóznionego rozwoju mowy
 • Korygowanie zaburzeń mowy,
 • Przywracanie mowy w przypadku jej braku,
 • Nauczanie mowy, która się nie wykształciła,
 • Wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej, oddechowej i fonacyjnej,
 • Likwidację przyczyn i skutków pierwotnych oraz skutków wtórnych, do których zalicza się zarówno psychologiczne, jak i pedagogiczne konsekwencje zaburzeń mowy.

Każda terapia logopedyczna/neurologopedyczna poprzedzona jest szczegółową diagnozą logopedyczną pacjenta obejmującą: wywiad z rodzicami bądź opiekunami dziecka, ocenę sposobów porozumiewania się i rozumienia komunikatów , realizację wypowiedzi, ocenę budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego, oceną czynności fizjologicznych w obrębie narządów mowy, a także badanie słuchu fonematycznego, pamięci słuchowej i kinestezji artykulacyjnej. Prawidłowo postawiona diagnoza stanowi podstawę do opracowania odpowiedniego programu terapii logopedycznej/ neurologopedycznej

Gruba stopka

Kategorie

Partnerzy

 • blokady-skrzyni-biegow-dipol
 • zabezpieczenia-transportowe-protect-vehicle
 • Partner 1
 • Partner 1
 • Partner 1
 • Partner 1
 • Partner 1
 • Partner 1
 • Partner 1
 • Partner 1
 • Partner 1
 • Partner 1

Umów się na wizytę