Psycho-log.eu - Psycholog Rodzinny Agnieszka Kostrzycka

Slider

 • Nowy slaid
 • Slaid 2
 • Slaid3
 • Slide 4

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa

Monachijska Funkcjonalna Diagnoza Rozwojowa (MFDR) jest jedną z najlepszych metod diagnostycznych rozwoju psycho-ruchowego małych dzieci. Opracowana została przez prof. Theodora Hellbrügge z Centrum Dziecięcego i Instytutu Pediatrii Społecznej i Medycyny Młodzieżowej Uniwersytetu w Monachium. MFDR stosuje się do oceny rozwoju dziecka od pierwszego miesiąca życia do trzeciego roku życia poprzez obserwację, analizę i interpretację zachowań dziecka.


Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała tę metodę jako modelowy system profilaktyki trzeciorzędowej. Oznacza to, że wczesną diagnostykę zaburzeń rozwojowych powinno się upowszechniać i traktować jako równie istotną jak szczepienia ochronne. Profilaktyka Trzeciorzędowa winna obejmować wszystkie niemowlęta,
a przede wszystkim dzieci z grupy ryzyka.


Wczesne rozpoznanie nieprawidłowości w rozwoju psycho-ruchowym małego dziecka (szczególnie
w pierwszych tygodniach życia), a także wczesna interwencja terapeutyczna pozwala na wyrównanie deficytów rozwojowych u dziecka do 1 roku życia aż w 94% (wg badań niemieckich), w 92% (wg badań japońskich)
i w 87% (wg badań polskich)

MDFR ? 1 rok życia

MDFR to nie tylko metoda dedykowana dzieciom ze stwierdzanymi deficytami, to również doskonałe narzędzie w profilaktyce zaburzeń rozwojowych tzw. Profilaktyce Trzeciorzędowej.


Profilaktyka Trzeciorzędowa powinna obejmować wszystkie niemowlęta, a przede wszystkim dzieci z grupy ryzyka.


Diagnoza dokonywana jest na podstawie kompleksu badań stosowanych dla oceny rozwoju określonych funkcji z wykorzystaniem certyfikowanego materiału testowego.


W pierwszym roku życia dziecka Monachijska Funkcjonalna Diagnoza Rozwojowa zakłada ocenę
8 najważniejszych funkcji psychomotorycznych:

 • raczkowanie,
 • siadanie,
 • chodzenie,
 • chwytanie,
 • percepcję,
 • mówienie,
 • rozumienie mowy (od 10 miesiąca życia),
 • umiejętności społeczne.

Metoda ta została uznana przez Światową Organizację Zdrowia jako modelowy system trzeciorzędowej profilaktyki.

Fakt ten oznacza, iż diagnostykę zaburzeń rozwojowych powinno się upowszechnić i traktować jako równie istotną jak okołoporodowe testy screeningowe (TSH, FSH).
W okresie noworodkowym i wczesnoniemowlęcym tzn. do 6 miesiąca życia ocena funkcji układu nerwowego jest szczególnie istotna dla wczesnego rozpoznania i skutecznej terapii zaburzeń rozwojowych.
Równocześnie jest ona w tym okresie najtrudniejsza z powodu niedojrzałości oraz ogromnego tempa rozwoju ośrodkowego układu nerwowego dziecka (w tym okresie mózg podwaja swoją wagę urodzeniową).

MDFR- 2-3 rok życia

W drugim i trzecim roku życia dziecka MFDR ocenia 7 funkcji rozwoju:

 • motorykę dużą,
 • motorykę małą,
 • procesy poznawcze,
 • mówienie,
 • rozumienie mowy,
 • umiejętności społeczne,
 • samodzielność.

Zalety Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej:

 • każde zadanie jest precyzyjnie dobrane do danego miesiąca życia dziecka,
 • dzieciom urodzonym przedwcześnie (przed 40-tym tygodniem ciąży) odejmuje się okres brakujący do terminu porodu,
 • pytania testowe są sformułowane bardzo dokładnie,
 • materiał testowy jest standaryzowany,
 • można ją stosować bez ograniczeń w czasie,
 • stosujemy ją w zależności od potrzeb i kondycji dziecka.

 

Gruba stopka

Kategorie

Partnerzy

 • blokady-skrzyni-biegow-dipol
 • zabezpieczenia-transportowe-protect-vehicle
 • Partner 1
 • Partner 1
 • Partner 1
 • Partner 1
 • Partner 1
 • Partner 1
 • Partner 1
 • Partner 1
 • Partner 1
 • Partner 1

Umów się na wizytę